Clínia de Periodòncia i Cirurgia d'Implants. Dra. Jorgina Estany

Implantologia

Els implants dentals han permès, en aquests darrers anys, millorar de manera molt apreciable la qualitat de vida de moltes persones en tot el món. Avui en dia, les persones desdentegades poden substituir una pròtesi convencional mòbil per una pròtesi fixa i, per tant,  gaudir d’una salut dental similar a la que tenien quan eren joves.

La cirurgia guiada per ordinador i mínimament invasiva que realitzem a la nostra clínica,  fruït de l’ús recent de la radiologia 3D, permet col·locar els implants sense aixecar gairebé el penjoll, tot reduint el dolor i les molèsties postoperatòries. 

La càrrega immediata permet, en algunes situacions, realitzar la inserció del implant dins de l’os i la seva càrrega amb dents el mateix dia.

COL·LOCACIÓ D’IMPLANTS
El primer pas del tractament  consisteix en col·locar un cargol de titani (el implant) enroscat al maxil·lar. El cargol es fixa gradualment a l’os igual que les arrels naturals. Passat un cert temps, aquesta arrel metàl·lica proporciona un suport estable ben fixat i, a la seva part superior visible, sobre la geniva, s’hi situa una dent artificial. Aquesta dent s’elabora de manera que s’iguali a la resta de les dents naturals en forma, color i funció.
Durant el temps d’espera per aconseguir una bona osteointegració, el pacient ha de portar una pròtesi provisional. Passada la fase d’integració, en la qual els implants queden integrats a l’os, s’hi posen uns pilars en els quals s’enroscarà la pròtesi d’una manera fixa i permanent.
Entre els avantatges que ofereix aquest mètode, destaca l’augment de la qualitat de vida, la sensació de tenir dents pròpies, la recuperació de la capacitat mastegadora i, per damunt de tot, un canvi en el comportament social.

CIRURGIA GUIADA PER ORDINADOR I CURURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA
Les noves tècniques de radiologia 3D ens permeten realitzar una planificació diagnòstica del  cas i una cirurgia guiada per ordinador mitjançant l’ús d’un software específic (Simplant®) i la fabricació de unes guies quirúrgiques. Amb aquestes guies es trasllada amb total precisió la simulació en ordinador a la boca real.
D’aquesta manera la utilització d’aquesta  tecnologia permet col·locar els implants sense aixecar gairebé el penjoll, degut a que es coneix amb total exactitud  l’anatomia òssia.
La conseqüència  més immediata del seu ús és la realització d’una cirurgia molt més ràpida i menys agressiva, amb una reducció evident del dolor i de les molèsties postoperatòries, evitant inclús la col·locació de punts.
A més, amb aquestes noves eines es pot dissenyar una dentadura molt millor des del punt de vista estètic, i moltes vegades, realitzar la càrrega immediata de les dents.

OPCIONS DE TRACTAMENT
Després d’un estudi personalitzat,  per a cada cas s’escull el tipus d’implant i l’opció de tractament més adient. Els més comuns són:

 • Reemplaçar una única dent. En aquest cas es col·loca un implant i sobre aquest, posteriorment, una corona dental. L’implant dental reemplaça tant la dent natural perduda com la seva arrel  mentre  que la  corona s’iguala a les dents veïnes.
 • Reemplaçar més d’una dent. En aquest cas es col·loca un nombre d’implants igual o inferior al nombre de dents perdudes tot depenent del lloc, l’espai o la càrrega i, a continuació, sobre els implants  es col·loquen les corones necessàiries.
 • Reemplaçar totes les dents. Quan es dóna aquest situació, les dues possibilitats més freqüents són, o  bé col·locar de  dos  a quatre implants i  una pròtesi mòbil recolzada sobre aquests  o  bé un nombre més gran d’implants  per tal de subjectar una pròtesi fixa.
 • Atrofia òssia. En perdre les dents es produeix una atrofia de la vora alveolar, que és el lloc on es col·loquen  els implants. Això fa que, a vegades, sigui necessari regenerar l’os abans o durant la cirurgia d’inserció dels implants 


Acabat el  tractament, cal planificar  unes visites periòdiques de seguiment amb l’objectiu de controlar i mantenir sans els implants, les dents i les genives.


 • Dent unitàri
 • Pont fixa
 • Dentadura complerta fixa
 • Dentadura complerta mobil ( sobredentadura )
 • Implantologia
 • Cirurgia guiada per ordinador Simplant®
 • Radiografia implant superior
 • Implant
Clínica Estany © 2018